【GIẢI ĐÁP】1 byte bằng bao nhiêu bit?Các đơn vị 1 MB GB TB Pb bằng bao nhiêu KB MB. Đây là những đơn vị để tính dung lượng của bộ nhớ như: ổ cứng, USB, thẻ nhớ, RAM… Thông thường người sử dụng máy tính sử dụng các đơn vị là: byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte Còn các đơn vị còn lại thì ít khi sử dụng vì nó quá lớn hoặc quá nhỏ.

1B=8 bit
1Kb(Kilobyte) = 1024 B
1Mb(Megabyte) =1024Kb
1Gb(Gigabyte) =1024Mb
1Tb(Terabyte) =1024Gb
1Pb(Petabyte) =1024Tb
1Eb(Exabyte) =1024Pb
1Zb(Zettabyte) =1024Eb
1Yb(Yottabyte) =1024Zb

Có thể sắp xếp theo thứ tự từ bé tới lớn như sau:
b B KB MB GB TB PB EB ZB YB

Và mỗi đơn vị sau bằng 2^10 = 1024 lần đơn vị trước, trừ đơn vị Bytes là = 8bits

Tổng hợp:

【GIẢI ĐÁP】1 byte bằng bao nhiêu bit?Rate this post

Tin tức - Tags:

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào.