【GIẢI ĐÁP】Active directory domain services là gì?Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kiến thức cơ bản về Active Directory và những lợi ích trong việc thực thi Active Directory. Các thông tin về các forests, domains, organizational unit và site cũng như những kiến thức cơ bản về LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)  Group Policy

Giới thiệu về active directory domain services :

Active directory domain services (AD DS) là một dịch vụ server trên windows Server 2008, sử dụng thông tin lưu trữ trong Active Directory nhằm mục đích quản lý các đối tượng users, groups,computers… Các đối tượng này được tổ chức theo một cấu trúc phân cấp , trong đó bao gồm như sau :

Những điểm mới của Active directory domain services (AD DS) trên windows Server 2008 bao gồm những option sao :

【GIẢI ĐÁP】Active directory domain services là gì?Rate this post

Tin tức - Tags:

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào.