【XEM】Các kiểu dữ liệu trong javaCác biến là không gì khác ngoài các vị trí bộ nhớ dành riêng để lưu các giá trị. Nghĩa là, khi bạn tạo một biến, bạn dự trữ một số không gian trong bộ nhớ.

Dựa trên kiểu dữ liệu của một biến, hệ điều hành cấp phát bộ nhớ và quyết định cái gì có thể được lưu giữ trong bộ nhớ dành riêng. Vì thế, bằng việc gán các kiểu dữ liệu khác nhau tới các biến, bạn có thể lưu giữ integer, thập phân, hoặc các ký tự trong những biến này.

Nội Dung Rút Gọn

Các kiểu dữ liệu trong java

1. Char

2. Kiểu dữ liệu byte

3. Kiểu dữ liệu short.

4. Kiểu dữ liệu int

5. Kiểu dữ liệu long

6. Kiểu dữ liệu float.

7. Kiểu dữ liệu double

8. Kiểu dữ liệu boolean

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về 8 kiểu dữ liệu gốc được java hỗ trợ. Chúc các bạn thành công với bài học.

 

 

Thủ Thuật Phần Mềm - Tags:

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào.