【XEM】Các lệnh cơ bản trong linuxLinux là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rất phổ biến trên các máy chủ do nó có tính ổn định cao, bảo mật tốt và miễn phí. Có một điều thú vị là muốn làm chủ được Linux bạn phải sử dụng thành thạo các lệnh có trên Linux, vì chỉ có sử dụng dòng lệnh (command line) bạn mới can thiệp sâu vào trong hệ thống Linux được. Bài viết này Thuviencntt sẽ tổng hợp các lệnh thường dùng trên Linux, còn các option chi tiết trong từng lệnh mình sẽ thảo luận ở những bài viết sau.

Nội Dung Rút Gọn

Các lệnh thông dụng trên Linux (CentOS, Redhat)

Các lệnh kiểm tra performance

Các lệnh hệ thống

Lệnh thao tác với tập tin text

Lệnh quản lí ứng dụng và tiến trình

Lệnh quản lý user

Lệnh quản lý service

Ví dụ:
o    service mysql stop
o    /etc/init.d/mysqld start

Các lệnh quản lý file và thư mục

Lệnh nén và giải nén

Bài viết này với mục đích tổng hợp các lệnh các trên Linux, do đó có nhiều lệnh mình không cho ví dụ chi tiết cho từng option chi tiết. Để xem chi tiết các cách dùng các lệnh bạn dùng lệnh man <ten_lenh>. Nếu có lệnh nào cho rõ các bạn có thể đưa câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận.

Thủ Thuật Phần Mềm - Tags:

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào.