【HƯỚNG DẪN】Cách mở cửa sổ ẩn danhNếu không muốn Google Chrome ghi nhớ hoạt động của mình, bạn có thể duyệt web theo cách riêng tư ở chế độ Ẩn danh.

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cửa sổ ẩn danh mới.
  3. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Ở góc trên cùng, hãy tìm biểu tượng Ẩn danh Chế độ ẩn.

Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở cửa sổ Ẩn danh:

Bạn có thể chuyển đổi giữa các cửa sổ Ẩn danh và cửa sổ Chrome thông thường. Bạn sẽ chỉ duyệt web ở chế độ riêng tư khi đang sử dụng cửa sổ Ẩn danh.

Nội Dung Tóm Lược

Ngừng duyệt web ở chế độ riêng tư

Chế độ Ẩn danh chạy trong một cửa sổ riêng biệt khác với các cửa sổ Chrome thông thường.

Nếu bạn đang mở sẵn một cửa sổ Ẩn danh và mở thêm một cửa sổ Ẩn danh khác, phiên duyệt web ở chế độ riêng tư của bạn sẽ tiếp tục ở cửa sổ mới. Để thoát khỏi chế độ Ẩn danh, hãy đóng tất cả các cửa sổ Ẩn danh.

  1. Trên máy tính, hãy đi đến cửa sổ Ẩn danh của bạn.
  2. Đóng cửa sổ:
    • Máy tính chạy Windows hoặc Chrome OS: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Đóng.
    • Máy Mac: Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Đóng.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn duyệt web ở chế độ riêng tư

【HƯỚNG DẪN】Cách mở cửa sổ ẩn danhRate this post

Tin tức - Tags:

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào.