Hồ sơ làm bảo hiểm xã hội gồm những gì ?Công ty mới thành lập thì hồ sơ làm bảo hiểm xã hội gồm những gì ?

Theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hôi bao gồm:

1.1. Người lao động

a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Như vậy, bạn cần hoàn thiện hồ sơ của người lao động và của Công ty để nộp trực tiếp lên cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nộp trực tuyến qua cổng thông tin của bảo hiểm xã hội để được cấp mã số bảo hiểm cho doanh nghiệp và sổ bảo hiểm cho ngừoi lao động

Tin Hay Mỗi Ngày - Tags:

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào.