Mẫu giấy giới thiệuMẫu giấy giới thiệu – Giấy giới thiệu chuẩn nhất cho các ngành nghề

TÊN CÔNG TY CỦA BẠN

Số: …/GT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………….………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:…………………………………………………………………………………………………….

Ông Bà: …………………………………………………………………………………………..

Chức Vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến để……………………………………………………………………………………………………………………….

Về việc……………………………………………………………………………………………………………………..

Mong ………… ………………… giúp đỡ ông, bà ……………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.

 

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày:

………………………….…

 

 

 

Ngày          tháng      năm 20…..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 

Văn Bản & Biểu Mẫu - Tags:

Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin nào.