Tài liệu

Quy chế chuyên môn năm học 2022 – 2023 Quy định về chuyên môn cho giáo viên Tiểu học, THCS, THCS

Quy chế chuyên môn năm học 2022 – 2023 trong nhà trường nhằm áp dụng thống nhất các quy định về nền nếp hoạt động chuyên môn, hồ sơ sổ sách của cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, nhân viên trong trường. Tạo thuận lợi cho tổ chuyên môn và lãnh đạo nhà trường trong việc quản lý, tổ chức và chỉ đạo công tác chuyên môn.

Quy chế chuyên môn là cơ sở để Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, nhân viên trong tháng, học kì và năm học; là căn cứ để đánh giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT. Vậy sau đây là 4 mẫu quy chế chuyên môn năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng tải tại đây.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button