Tài liệu

Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thuộc tính nội dung Tải xuống Mục lục của văn bản

Thông tư số 61/2022 / TT-BTC

Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2022 / TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. nơi ở khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật; Các đối tượng khác có liên quan đến việc lập, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Thuộc tính Thông tư 61/2022 / TT-BTC

Cơ quan đã phát hành: Tài chính Số xuất bản: Đang cập nhật
Con số: 61/2022 / TT-BTC Ngày xuất bản: Đang cập nhật
Loại tài liệu: Thông tư Người ký: Nguyễn Đức Chí
Ngày phát hành: 05/10/2022 Ngày hết hạn: Đang cập nhật
Đồng ruộng: Chính sách

Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Chính sách của chuyên mục Pháp luật này được Galaxystore.vn cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button