Học tập

Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview Soạn Anh 7 trang 48 sách Cánh diều

Tiếng Anh 7 Unit 5 Preview giúp các em học sinh lớp 7 trả lời câu hỏi Tiếng Anh phần A, B, C trang 48 sách Những bài học về cánh diều Mèo có phải là vật nuôi tốt hơn chó không trước lớp.

Soạn trước bài 5 lớp 7 trang 48 được biên soạn theo chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Explorer. Qua đó giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến ​​thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C, từ đó học tốt Tiếng Anh 7. Dưới đây là nội dung chi tiết Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview trang 48 mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview

  • Câu A
  • SỰ THÔNG BÁO
  • CÂU HỎI

Câu A

Đọc tiêu đề đơn vị. Bạn nghĩ mèo hay chó là thú cưng tốt hơn? Tại sao? (Đọc tên bài. Bạn thấy con chó hay con mèo là con vật tốt hơn? Vì sao)

Câu trả lời được đề xuất

Tôi nghĩ chó tốt hơn mèo làm thú cưng, vì chúng thân thiện và dễ chăm sóc hơn.

SỰ THÔNG BÁO

Làm một câu đố. Đánh dấu vào những câu bạn đồng ý. Bạn là một người một con mèo hay một con chó. (Làm một bài kiểm tra. Đánh dấu vào những câu bạn đồng ý. Bạn là một người mèo hay một người một con chó?

1. Xem phim ở nhà vui hơn đi chơi

2. Tôi tin tưởng bản thân hơn những người khác

3. Có một vài người bạn thân sẽ tốt hơn là có nhiều bạn bè

4. Phòng của tôi sạch hơn hầu hết các phòng của bạn bè tôi

5. Tương lai quan trọng hơn bây giờ

Câu trả lời được đề xuất

1. Xem phim ở nhà vui hơn đi chơi

2. Tôi tin tưởng bản thân hơn những người khác

3. Có một vài người bạn thân sẽ tốt hơn là có nhiều bạn bè

4. Phòng của tôi sạch hơn hầu hết các phòng của bạn bè tôi

5. Tương lai quan trọng hơn bây giờ

CÂU HỎI

Làm việc cùng đối tác. Nói về kết quả của bạn ở B. Bạn có đồng ý với kết quả của mình không. Bạn nghĩ người mèo hay người chó như thế nào? (Làm việc với một nhóm bạn. Nói về kết quả của bạn trong bài học B. Bạn có đồng ý với kết quả của mình không. Bạn nghĩ mọi người thích mèo hay mọi người thích chó nói chuyện như thế nào?)

Câu trả lời được đề xuất

Tôi nghĩ người mèo rất cởi mở và sáng tạo

Tôi nghĩ người chó rất thân thiện và trung thành

Hướng dẫn dịch thuật

Tôi nghĩ những người nuôi mèo rất cởi mở và sáng tạo

Tôi nghĩ những người thích chó rất thân thiện

Tiếng Anh 7 Unit 5 Preview giúp các em học sinh lớp 7 trả lời câu hỏi Tiếng Anh phần A, B, C trang 48 sách Những bài học về cánh diều Mèo có phải là vật nuôi tốt hơn chó không trước lớp.

Soạn trước bài 5 lớp 7 trang 48 được biên soạn theo chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Explorer. Qua đó giúp các em nhanh chóng nắm vững kiến ​​thức để trả lời các câu hỏi phần A, B, C, từ đó học tốt Tiếng Anh 7. Dưới đây là nội dung chi tiết Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview trang 48 mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5: Preview

  • Câu A
  • SỰ THÔNG BÁO
  • CÂU HỎI

Câu A

Đọc tiêu đề đơn vị. Bạn nghĩ mèo hay chó là thú cưng tốt hơn? Tại sao? (Đọc tên bài. Bạn thấy con chó hay con mèo là con vật tốt hơn? Vì sao)

Câu trả lời được đề xuất

Tôi nghĩ chó tốt hơn mèo làm thú cưng, vì chúng thân thiện và dễ chăm sóc hơn.

SỰ THÔNG BÁO

Làm một câu đố. Đánh dấu vào những câu bạn đồng ý. Bạn là một người một con mèo hay một con chó. (Làm một bài kiểm tra. Đánh dấu vào những câu bạn đồng ý. Bạn là một người mèo hay một người một con chó?

1. Xem phim ở nhà vui hơn đi chơi

2. Tôi tin tưởng bản thân hơn những người khác

3. Có một vài người bạn thân sẽ tốt hơn là có nhiều bạn bè

4. Phòng của tôi sạch hơn hầu hết các phòng của bạn bè tôi

5. Tương lai quan trọng hơn bây giờ

Câu trả lời được đề xuất

1. Xem phim ở nhà vui hơn đi chơi

2. Tôi tin tưởng bản thân hơn những người khác

3. Có một vài người bạn thân sẽ tốt hơn là có nhiều bạn bè

4. Phòng của tôi sạch hơn hầu hết các phòng của bạn bè tôi

5. Tương lai quan trọng hơn bây giờ

CÂU HỎI

Làm việc cùng đối tác. Nói về kết quả của bạn ở B. Bạn có đồng ý với kết quả của mình không. Bạn nghĩ người mèo hay người chó như thế nào? (Làm việc với một nhóm bạn. Nói về kết quả của bạn trong bài học B. Bạn có đồng ý với kết quả của mình không. Bạn nghĩ mọi người thích mèo hay mọi người thích chó nói chuyện như thế nào?)

Câu trả lời được đề xuất

Tôi nghĩ người mèo rất cởi mở và sáng tạo

Tôi nghĩ người chó rất thân thiện và trung thành

Hướng dẫn dịch thuật

Tôi nghĩ những người nuôi mèo rất cởi mở và sáng tạo

Tôi nghĩ những người thích chó rất thân thiện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button