Học tập

Toán lớp 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 52 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 52, 53

Bài giải Toán lớp 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc Cứu giúp Học sinh lớp 4 Tổng hợp những lý thuyết quan trọng kèm theo hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập SGK Toán 4 trang 52, 53. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 một cách trung thực. thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp quý thầy cô tham khảo giáo án Vẽ hai đường thẳng vuông góc chương 2: Bốn phép tính với số tự nhiên, hình học. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Galaxystore:

Giải bài tập Toán 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

 • Giải bài tập Toán 4 trang 52, 53

  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3
 • Lý thuyết Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập Toán 4 trang 52, 53

Bài 1

Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Câu trả lời được đề xuất:

Bạn có thể vẽ như sau:

Bài 1

Bài 2

Vẽ đường cao AH của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Bài 2

Câu trả lời được đề xuất:

Từ đỉnh A kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt BC tại 1 điểm. Điểm đó là điểm H.

Họ có các kết quả sau:

Bài 2

bài 3

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

Hãy kẻ đường thẳng qua E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta có các tứ giác là hình chữ nhật, hãy gọi tên các hình chữ nhật đó.

bài 3

Câu trả lời được đề xuất:

Ta có các hình chữ nhật: ABCD, AEGC, EBDG

bài 3

Lý thuyết Vẽ hai đường thẳng vuông góc

1. Vẽ đoạn thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đoạn thẳng AB cho trước.

Chúng ta có thể vẽ như thế này:

 • Đặt một cạnh góc vuông của eke trùng với đường thẳng AB.
 • Di chuyển thanh trượt dọc theo đường thẳng AB sao cho cạnh bên của góc vuông thứ hai gặp điểm E. Kẻ đường thẳng dọc theo cạnh đó, khi đó đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

2. Độ cao của tam giác

Độ cao của tam giác

Qua đỉnh A của tam giác ABC, ta kẻ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.

Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của tam giác ABC

Bài giải Toán lớp 4: Vẽ hai đường thẳng vuông góc Cứu giúp Học sinh lớp 4 Tổng hợp những lý thuyết quan trọng kèm theo hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập SGK Toán 4 trang 52, 53. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 một cách trung thực. thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp quý thầy cô tham khảo giáo án Vẽ hai đường thẳng vuông góc chương 2: Bốn phép tính với số tự nhiên, hình học. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Galaxystore:

Giải bài tập Toán 4 Vẽ hai đường thẳng vuông góc

 • Giải bài tập Toán 4 trang 52, 53

  • Bài 1
  • Bài 2
  • bài 3
 • Lý thuyết Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập Toán 4 trang 52, 53

Bài 1

Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

Câu trả lời được đề xuất:

Bạn có thể vẽ như sau:

Bài 1

Bài 2

Vẽ đường cao AH của tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Bài 2

Câu trả lời được đề xuất:

Từ đỉnh A kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt BC tại 1 điểm. Điểm đó là điểm H.

Họ có các kết quả sau:

Bài 2

bài 3

Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

Hãy kẻ đường thẳng qua E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta có các tứ giác là hình chữ nhật, hãy gọi tên các hình chữ nhật đó.

bài 3

Câu trả lời được đề xuất:

Ta có các hình chữ nhật: ABCD, AEGC, EBDG

bài 3

Lý thuyết Vẽ hai đường thẳng vuông góc

1. Vẽ đoạn thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đoạn thẳng AB cho trước.

Chúng ta có thể vẽ như thế này:

 • Đặt một cạnh góc vuông của eke trùng với đường thẳng AB.
 • Di chuyển thanh trượt dọc theo đường thẳng AB sao cho cạnh bên của góc vuông thứ hai gặp điểm E. Kẻ đường thẳng dọc theo cạnh đó, khi đó đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

2. Độ cao của tam giác

Độ cao của tam giác

Qua đỉnh A của tam giác ABC, ta kẻ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.

Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của tam giác ABC

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button